Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Nhân viên quy trình đơn giá 2

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Kỹ thuật Vest 1 TP. Hồ Chí Minh 31/12/2018
Quản lý sản xuất 3

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Nhân viên QC 5

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Nhân viên kinh doanh tiếp thị 2

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Quản lý đơn hàng 2

TP. Hồ Chí Minh 

31/12/2018
Nhân viên thiết kế thời trang 2

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Nhân viên kiểm rập 2

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Quản lý nhân sự khối cửa hàng 2

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Nhân viên bán hàng 30

TP.Hồ Chí Minh

31/12/2018