Áo sơ mi nam dài tay (Form Classic)

ĐVT: cm

Cỡ vóc 37 38 39 40 41 42 43 44
Dài áo sau 75
75 77 77 78 78 79 79
 Ngang ngực trước 39.5  40.5  41.5  42.5  43.5  44.1  44.7  45.3 
 Ngang ngực sau  44.2 45.4  46.6  47.8  49  49.6  50.2  50.8 
1/2 Vòng ngực 50 52 54 56 58 59 60 61
1/2 Vòng eo 48 50 52 54 56 57 58 59
1/2 Vòng lai 49 51 53 55 57 58 59 60
Rộng vai 44 45 46 47 48 48.5 49 49.5
 Dài tay  59 59  61  61  62  62  64  64