Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Kỹ thuật Vest Kỹ thuật Vest TP. Hồ Chí Minh 30/11/2018
Quản lý sản xuất Quản lý sản xuất

TP. Hồ Chí Minh

30/11/2018
Nhân viên QC Nhân viên QC

TP. Hồ Chí Minh

30/11/2018
Nhân viên kinh doanh tiếp thị Nhân viên kinh doanh tiếp thị

TP. Hồ Chí Minh

30/11/2018
Nhân viên quản lý cửa hàng/ phân phối hàng hóa Nhân viên quản lý cửa hàng/ phân phối hàng hóa

TP. Hồ Chí Minh

30/11/2018
Quản lý đơn hàng Quản lý đơn hàng

TP. Hồ Chí Minh 

30/11/2018
Nhân viên thiết kế thời trang Nhân viên thiết kế thời trang

TP. Hồ Chí Minh

30/11/2018
Nhân viên kiểm rập Nhân viên kiểm rập

TP. Hồ Chí Minh

30/11/2018
Quản lý nhân sự khối cửa hàng Quản lý nhân sự khối cửa hàng

TP. Hồ Chí Minh

30/11/2018
Nhân viên bán hàng Nhân viên bán hàng

Tp.Hồ Chí Minh

30/11/2018