Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Quản lý sản xuất Quản lý sản xuất

TP. Hồ Chí Minh

31/05/2017
Nhân viên QC Nhân viên QC

TP. Hồ Chí Minh

31/05/2017
Nhân viên kinh doanh tiếp thị Nhân viên kinh doanh tiếp thị

TP. Hồ Chí Minh

31/05/2017
Nhân viên quản lý cửa hàng/ phân phối hàng hóa Nhân viên quản lý cửa hàng/ phân phối hàng hóa

TP. Hồ Chí Minh

31/05/2017
Quản lý đơn hàng Quản lý đơn hàng

TP. Hồ Chí Minh 

31/05/2017
Nhân viên thiết kế thời trang Nhân viên thiết kế thời trang

TP. Hồ Chí Minh

31/05/2017
Nhân viên kiểm rập Nhân viên kiểm rập

TP. Hồ Chí Minh

31/05/2017
Quản lý nhân sự khối cửa hàng Quản lý nhân sự khối cửa hàng

TP. Hồ Chí Minh

31/05/2017
Nhân viên bán hàng Nhân viên bán hàng

Tp.Hồ Chí Minh

25/03/2017
Nhân viên Tuyển dụng Nhân viên Tuyển dụng

Tp.Hồ Chí Minh

21/12/2017